Gyakori kérdések

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszerek, így a DExam nyelvvizsgarendszer által kibocsátott szóbeli vagy írásbeli bizonyítványok egyesíthetők. A részvizsgák egyesíthetőségéről részletesebben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján lehet tájékozódni.
Nem. Csak a jelentkezési lapon feltűntetett modulnak megfelelő feladatsort lehet megoldani.

Érvényes jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkezési lapot és be kell fizetni a vizsgadíjat. Az on-line jelentkezési lap elküldése vagy a jelentkezési lap leadása önmagában nem számít érvényes jelentkezésnek.

Vegyünk azt a példát, hogy egy adott vizsgaidőszak a jelentkezési határideje november 5. Azok az erre a vizsgaidőszakra érvényes jelentkezések, amelyekhez a befizetés november 5-én éjfélig megtörténik, azaz legkésőbb november 5-i a befizetési csekk vagy banki átutalás dátuma.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezési lapot és a befizetés igazolását postán juttatja el a vizsgahelyre, és az november 5. után érkezik meg, a befizetés (és nem a postai kézbesítés) dátuma számít.

A banki átutalásról szóló igazolás ugyanazt a célt szolgálja, mint a jelentkezési lapra ragasztandó csekkszelvény: megkönnyíti a befizetések nyomon követését, az esetleges könyvelési hibák elkerülését.

Internetes banki átutalás esetén a vizsgahelyek elfogadják a tranzakció sikerességéről szóló visszaigazolást akár e-mailhez csatoltan is.

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére minden vizsgaidőszak végén e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

2018. január 1-jétől a Debreceni Egyetem minden befizetésről - előzetes igénybejelentés nélkül is - papíralapú számlát állít ki. A számlákat a vizsgahelyeken, személyesen lehet átvenni, a vizsgabizonyítványok átvételével egy időben. Az átvétel időpontjáról honlapunk „Aktuális” menüpontjában tájékozódhatnak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha a számlát nem a vizsgázó nevére és címére kérik, úgy igényüket a befizetéssel egy időben jelezzék a pontos számlacím (cég esetén adószám) megadásával a Vizsgaközpont címére küldött e-mailbn: dexam@unideb.hu.

A Vizsgaközpont számítógépes rendszere automatikusan sorsol vizsgázótársat minden olyan jelentkezőhöz, aki a társ megnevezése nélkül jelentkezett be a vizsgára.
A Vizsgaközpont számítógépes rendszere csak azokat a vizsgázókat rendeli párba, akik
  • azonos modulra jelentkeztek
  • kölcsönösen megjelölték egymást a jelentkezési lapon
  • megadták a partner személyigazolvány / útlevélszámát (azt az adatot, amely a partner jelentkezési lapján szerepel)

A partner személyigazolvány / útlevélszámának feltűntetése a vizsgázók érdekét szolgája, mivel ez kizárja (legalább is megnehezíti), hogy valakit a tudomása nélkül jelöljenek meg vizsgázótársnak.

A DExam beszédkészség vizsga páros vizsga, a vizsgázó mindig egy másik vizsgázóval együtt vizsgázhat.

  1. A vizsgázó vizsgázhat ugyanazon a vizsganapon egy későbbi időpontban, egy másik vizsgázótárssal.
  2. Amennyiben erre nincs mód
    1. és mindhárom érintett beleegyezik, a vizsgázó csatlakozik egy másik pároshoz, és így hármas vizsgára kerül sor.
    2. a vizsgázó a kérhet egy újabb beszédkészség vizsgaidőpontot ugyanazon vizsgaidőszak egy másik vizsganapjára. Erre csak akkor van lehetőség, ha az adott vizsgahelyen van még további vizsganap.

A sikeres szóbeli vagy írásbeli vizsgáról a Vizsgaközpont automatikusan, külön kérelem nélkül vizsgabizonyítványt állíttat ki.

Újbóli jelentkezés és vizsgadíj-befizetés ellenében a sikertelen szóbeli/írásbeli vizsgát korlátlan számban lehet ismételni.

A vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően a Vizsgaközpont a sikeres nyelvvizsgáról a vizsga időpontjától számított 60 napon (fellebbezés esetén 75 napon) belül elkészítteti a vizsgabizonyítványt.

Arról, hogy az adott vizsgaidőszakban megérkeztek-e már a bizonyítványok a honlap Aktuális rovatában lehet tájékozódni. Azoknak, akik személyesen kívánják átvenni bizonyítványukat, e-mailben értesítést küldünk, hogy mikortól tehetik azt meg.

A bizonyítvány "sürgősségi" átvételére nincs mód, ugyanis a bizonyítvány előállításának határideje kötött és független a Vizsgaközponttól.

A jelentkezési lapon minden vizsgázó megjelölheti, hogy személyesen vagy postai úton kéri a bizonyítványát.

Mindenkit, aki a személyes átvételt választja, e-mailben értesítünk arról, hogy pontosan mikortól veheti át a vizsgabizonyítványát. A vizsgabizonyítványt azon vizsgahely ügyfélszolgálatán lehet átvenni, ahol az illető vizsgázott.