Alapfok (B1)

Az alapfokú DExam nyelvvizsga szóbeli és írásbeli vizsgából áll. A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri.

A DExam vizsgarendszer követelményei összhangban vannak a KER-skálák szintleírásaival. B1 szinten a készségkövetelmények a szint alsó (B1-) és felső (B1+) tartományának elvárásait az egyes készségek mérésére vonatkozóan külön-külön tartalmazzák.

Az Alapfok (B1) vizsga felépítése

2017 márciusától módosult az Írott szöveg értése és nyelvismeret vizsga felépítése, a változásokkal a vizsgázók a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

  Vizsgarész Feladat típusa Idő (perc) Pontszám
Szóbeli Beszédértés Igaz / hamis állítás 35-40 25
Űrlap kiegészítése
Hozzárendelés képhez
Beszédkészség Társalgás a vizsgáztatóval 15-20 25
Képleírás
Szerepjáték a két vizsgázó között
Írásbeli Írott szöveg értése és nyelvismeret Rövid választ igénylő kérdések 60 25
Mondatrészlet visszahelyezése szövegbe
Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből
Íráskészség Űrlap kitöltése 60 25
Magánlevél

I. Beszédértés

Követelmények

B1+: A vizsgázó az érdeklődési körébe tartozó témákban megérti a felvett vagy közvetített hanganyag többségének információtartalmát, amennyiben világos, köznyelvi beszédről van szó.

B1-: A mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó hangfelvételekből, rádiós hírműsorokból képes a lényegi mondanivalót kiszűrni és tényszerű részleteket megérteni. Beszédértése a viszonylag lassú beszédtempójú és gondozott beszédre terjed ki.

A vizsga leírása

A vizsgázó a hanganyagokat hangszórón keresztül hallja. A vizsgázó a feladatokhoz angol nyelvű utasításokat kap, amelyek szerepelnek a feladatlapon és elhangzanak a hangfelvételről is.

A vizsga-feladatsor 3 különböző hanganyagból áll, amelyekhez 3 különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. igaz / hamis állítás,
 2. űrlap kiegészítése,
 3. hozzárendelés képhez.

A szövegeket a vizsgázó kétszer hallgatja meg.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen 20 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

II. Beszédkészség

Követelmények

B1+: A vizsgázó érdeklődési köréhez kapcsolódó és ismerős témákban magabiztosan vesz részt a társalgásban. Hétköznapi helyzetekben többnyire könnyen követhetően meg tudja fogalmazni véleményét, rövid magyarázatokra, érvelésre is képes. Meglehetősen folyékony leírást tud adni mindennapi tevékenységekről.

B1-: Mindennapi társalgás során követni tudja a hozzá intézett világos beszédet, bár időn­ként egyes szavak és fordulatok ismétlését kéri. Érdeklődési köréhez kapcsolódó és a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban részt tud venni a társalgásban, röviden meg tudja fogalmazni véleményét.

A vizsga leírása

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, azaz egyszerre két vizsgázó van jelen, akik két vizsgáztató előtt teszik le a vizsgát. A vizsgázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy kivel kívánnak együtt vizsgázni.

A vizsga bemutatkozással indul, amely arra is szolgál, hogy a vizsgázók hozzászokjanak a vizsgahelyzethez. A bemutatkozás a vizsga 0. része, amely nem számít bele a vizsgaeredménybe.

A vizsga három feladatból áll, amelyek közül az első kettőt egyénileg, a harmadikat pedig párban kell megoldani a vizsgázóknak:

 1. társalgás a vizsgáztatóval,
 2. képleírás,
 3. szerepjáték a két vizsgázó között.

Az első feladatban a vizsgázók a vizsgáztató kérdéseire válaszolnak, a másodikban a vizsgázóknak önállóan kell leírást adniuk egy fényképről, a harmadikban pedig egymással társalognak.

Mindhárom feladat általános témákat érint, lásd Témakörök.

Értékelés

A vizsgázó pontszáma a három feladatban nyújtott összteljesítménye alapján kerül megállapításra. A maximálisan elérhető pontszám 28 nyerspont, amelyet százalékszámítással feleltetünk meg a 25 vizsgapontnak.

III. Írott szöveg értése és nyelvismeret

A 2017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól megváltozik az Írott szöveg értése és nyelvismeret vizsga felépítése: kikerült a feladatsorból az Igaz / hamis állítás feladat. Így a vizsgán 4 helyett csak 3 feladatot kell megoldani, amire 60 perc áll rendelkezésre.

Követelmények

B1+: Át tud fésülni hosszabb általános témájú szövegeket, hogy megtalálja a kívánt információt. Képes alapvető nyelvtani szerkezetek megfelelő kontextusfüggő használatára összetettebb szövegekben is.

B1-: Kielégítően meg tudja érteni az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek tényszerű információtartalmát. Képes alapvető nyelvtani szerkezetek kielégítő kontextusfüggő használatára.

A vizsga leírása

A vizsga-feladatsor 3 különböző általános témájú, autentikus forrásból származó szövegből áll, amelyekhez 3 különböző típusú feladat kapcsolódik:

 1. rövid választ igénylő kérdések,
 2. mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe,
 3. hiányos szöveg kiegészítése szókészletből.

A három feladatból 2 az írott szöveg értését és 1 a nyelvismeretet méri.

Hasonlóan a DExam vizsgarendszer más vizsgarészeihez, az írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgán sem engedélyezett a szótár használata.

Értékelés

A feladatokban minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. A vizsgarészen maximálisan 25 nyerspont szerezhető, amely 25 vizsgaponttal egyenértékű.

IV. Íráskészség

Követelmények

B1+: Jól érthető információ közlő feljegyzést, üzenetet tud írni. Érdeklődési köréhez kapcsolódó ismerős témákban lényegre koncentráló, időnként részletes leírást tud adni.

B1-: Egyszerű információt közlő feljegyzést, üzenetet tud írni.

A vizsga leírása

A feladatsor mindig ugyanabból a típusú két feladatból áll:

 1. űrlap kitöltése,
 2. magánlevél.

Mindkét feladat témája általános, és a Témakörök listából merít.

Az 1. feladat elvárt szószám-terjedelme min. 50 - kb. 70 szó, a 2. feladaté min. 100 - kb. 130 szó. A felső szószám-határt meghaladó feladatmegoldást pontlevonás nem bünteti.

Hasonlóan a DExam vizsgarendszer más vizsgarészeihez, az íráskészség-mérő vizsgán sem engedélyezett a szótár használata.

Értékelés

Az első feladat maximális pontszáma 14, a második feladaté 28. A maximálisan elérhető pontszám 42, amely 25 vizsgapontnak felel meg.