Felülvizsgálati kérelem

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

  1. Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
  2. A vizsgázó kérheti írásban teljesített vizsgadolgozatának 3. vizsgáztató által történő újraértékelését, ami díjköteles. A felülvizsgálati eljárás a díjbefizetés igazolásának Vizsgaközpontunkba való beérkezése után kezdődik.
Mindkét típusú felülvizsgálati kérelem benyújtási határideje az eredmény közlésétől számított 15 naptári nap. A vizsgázók kérelmüket leadhatják személyesen a DExam Vizsgaközpont Recepcióján. Akik nem kívánják / tudják ezt megtenni, kérelmüket egyidejűleg kétféle formában kell hogy eljuttassák a Vizsgaközponthoz: az elektronikusan beküldött kérelmet - változatlan szövegezéssel - postai úton is be kell küldeni a Vizsgaközpontba.

Személyes adatok
Település: Ország:
Értesítési cím
A vizsgázó vizsgaszintje:
Felülvizsgálandó vizsga
Kérelem