Aktuális

Az elhalasztott DExam tavaszi vizsgaidőszak pótlása

A vizsga időpontja: 2020. június 6.


Tájékoztatjuk azon alapfokú (B1) és felsőfokú (C1) vizsgázóinkat, akik Debrecenben vizsgáztak és sikeres vizsgát tettek, hogy bizonyítványukat 2020. július 17-én 8.00-12.00 óra között, ezt követően pedig augusztus 3-tól vehetik át a DE Idegennyelvi Központjában.

Tájékoztatjuk azon középfokú (B2) vizsgázóinkat, akik Debrecenben vizsgáztak és sikeres vizsgát tettek, hogy bizonyítványukat 2020. július 10-től vehetik át a DE Idegennyelvi Központjában.

A DExam vizsgahelyek minden érintettet e-mailben értesítésíteni fognak arról, hogy mikor vehetők át ügyfélszolgálatukon a bizonyítványok.

Tájékoztatjuk alapfokú (B1) és felsőfokú (C1) vizsgázóinkat, hogy a tavaszi DExam vizsgaidőszak szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények 2020. június 30-tól lekérdezhetők honlapunkon.

Tájékoztatjuk középfokú (B2) vizsgázóinkat, hogy a tavaszi DExam vizsgaidőszak szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények 2020. június 25-tól lekérdezhetők honlapunkon.

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése értelmében lehetőség van arra, hogy aki a tavaszi DExam vizsgaidőszakban sikeres vizsgát tett a nyelvvizsga-bizonyítvány helyett a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást nyújtsa be a felsőoktatási felvételi eljárásban a többletpontok igazolására.

Az igazolás kizárólag a felvételi eljárásban használható fel, kiállítása ingyenes.

Kérjük, hogy az igazolás iránti kérelmét a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben jelezze!


1. Vizsgadolgozat megtekintése

A vizsgadolgozat megtekintése iránti kérelmet online, honlapunk "Kérelmek" menüpontjában vagy a "Kérelem vizsgadolgozat megtekintéséhez" c. nyomtatványon lehet a Vizsgaközpontba benyújtani a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül, azaz középfokon 2020. július 10-ig, alap- és felsőfokon pedig 2020. július 15-ig.

A dolgozatok megtekintésére a Vizsgaközpont az alábbi időpontokat biztosítja:

Szint Dátum Időpont
B2 2020.07.01. 13.00-16.00
2020.07.07.
B1 és C1 2020.07.07.

A Vizsgaközpont a kérvények beérkezése után a jelentkezések sorrendjében osztja be a vizsgázókat, melyről e-mailben értesítést küld.

A dolgozatok megtekintése a Vizsgaközpont épületében (Debrecen, Komlóssy út 56.) történik.

2. Felülvizsgálati kérelmek

A felülvizsgálat iránti kérelmet online, honlapunk "Kérelmek" menüpontjában vagy a "Felülvizsgálati kérelem" c. nyomtatványon lehet a Vizsgaközpontba benyújtani a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül, azaz középfokon 2020. július 10-ig, alap- és felsőfokon pedig 2020. július 15-ig.

A felülvizsgálati kérelmek elbírálása a kérelem beérkezését követő naptól számított 15 napon belül történik, melynek eredményéről e-mailben és postai úton is értesítjük a kérelmezőket.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

  • Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
  • A vizsgázó kérheti vizsgateljesítményének 3. vizsgáztató által történő újraértékelését, ami díjköteles.
  • A díjtételek részletezése megtalálható a DExam Vizsgaszabályzat 11. pontjában és a Vizsgainformációk / Eljárási díjak menüpontban.

    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felülvizsgálati eljárás a díjbefizetés igazolásának Vizsgaközpontunkba való beérkezése után kezdődik. A felülvizsgálati eljárást meggyorsítja, ha a díjfizetés igazolására a Kérelmek benyújtása / Díjbefizetés igazolásának feltöltése menüpontot használják.

Fontos változások a DExam Vizsgaszabályzatban

  • 2019. november 4-től megváltozott az online jelentkezési űrlapunk. Ezzel párhuzamosan megszüntettük a papír alapú jelentkezést. A vizsgahelyekere már eljutatott papír alapú jelentkezési lapokat természetesen feldolgozzuk.
  • A befizetés továbbra is történhet mind átutalással/mind sárga csekkel (ez utóbbit továbbra is be lehet szerezni minden vizsgahely ügyfélszolgálatán), azonban az online jelentkezés során a vizsgázó egyedi befizetési kódot kap, amelyet fel kell tüntetni az átutalás/csekk közlemény rovatában. A korábbi gyakorlattól eltérően a 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve tehát nem kell a vizsgahelynek eljuttatni a befizetési igazolást.
  • További változás, hogy a vizsgaértesítőket mostantól kizárólag e-mailben küldjük ki.
  • A 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve megszüntetjük a bizonyítványok postázását a vizsgázók lakcímére. A bizonyítványok azon a vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással, ahol a vizsgázó vizsgát tett. A vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót arról, hogy a bizonyítvány mikortól vehető át.

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2019 júliusától, amelyekkel a vizsgázók a 2019. évi őszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

Szótárhasználat

Minden szinten használható akár egynyelvű, akár kétnyelvű nyomtatott szótár az Íráskészség vizsgarészen.

A középfokú (B2) és felsőfokú (C1) Beszédkészség vizsgarészen az 1. feladatra való felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A felsőfokú (C1) Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarész

Kikerült a feladatsorból a Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből és a Hibajavítás feladat, így a vizsgán kettővel kevesebb - 6 helyett csak 4 - feladatot kell megoldani. Erre 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésre.

Új kiadványaink

Megjelent a "DExam írásbeli felkészítő könyv Középfok (B2)" c. kiadványunk második, átdolgozott és bővített kiadása.

A DExam írásbeli felkészítő könyvben megtalálható a középfokú (B2) vizsga mindkét részének - Olvasáskészség és nyelvismeret és Íráskészség - minden feladattípusa. A könyv számos korábbi vizsgázói teljesítmény elemzésével és értékelésével, kiegészítő és vizsgafeladatokkal, mintamegoldások és megoldókulcsok közreadásával segíti a vizsgára készülőket.

A könyv első kiadása 2015-ben jelent meg. A második kiadás tükrözi az Olvasásértés és nyelvismeret vizsgasor felépítésében azóta bekövetkezett változásokat, továbbá a vizsgarészek bemutatása kiegészült új, próbavizsgasorokba rendezett feladatokkal is

A DExam írásbeli felkészítő könyv Középfok (B2) megvásárolható a DExam Vizsgaközpont Recepcióján, illetve utánvétellel megrendelhető postai úton történő kiszállításra.

Ára: 3900 Ft

"DExam mintafeladatok Alapfok (B1)"

A DExam mintafeladatok Alapfok (B1) c. elektronikus formában elérhető kiadványunk tartalmazza két szóbeli és két írásbeli DExam vizsga teljes feladatsorát megoldókulccsal és mintamegoldásokkal. A vizsgára készülők megoldhatják a feladatokat egyrészt interaktív internetes felületünkön, másrészt letölthetik azt .pdf formátumban.

A kiadvány e-mailben megrendelhető a DExam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán a dexam@unideb.hu címen.

Ára: 1500 Ft

B1

Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéről

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A támogatás igénybevételéhez a kérelem benyújtása mellett a vizsgadíj befizetését is igazolni kell vagy a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával vagy nyelvvizsgaközpont által kiállított, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással.

Befizetési igazolás

Tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy a DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére minden vizsgaidőszak végén e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

Áfá-s számla

Kérjük, ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben jelezzék.