Aktuális

DExam tavaszi vizsgaidőszak 2018

2018. április 14 - május 13.

Jelentkezési határidő: 2018. március 21.

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a sikeres középfokú (B2) és felsőfokú (C1) vizsgázók visszaigényelhetik a befizetett vizsgadíjat. További tájékoztatás olvasható a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

Tájékoztatjuk vizsgázóinkat, hogy 2018. április 11-vel a tavaszi vizsgaidőszak valamennyi vizsgázójának kiküldtük a vizsga pontos helyéről és idejéről szóló vizsgaértesítőt.

Mivel a különböző internet szolgáltatók eltérő levélszemét szűrőbeállításokat alkalmaznak, elképzelhető, hogy az értesítőt a rendszer spamnek véli. Kérjük, ellenőrizze a levélszemét mappáját is!

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2017 márciusától, amelyekkel a vizsgázók a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

1. Értékelést érintő változás

Mindhárom szinten a komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül mind a 4 vizsgarészben teljesíti az előírt 40%-ot, és a 4 vizsgarész összeredményének az átlaga minimum 60%, függetlenül attól, hogy a szóbeli és/vagy az írásbeli részvizsga eredménye eléri-e a 60%-ot.

2. Feladattípusok változása

Minden szint, minden készségéből kimaradt az igaz/hamis feladattípus (kivéve a B1 Beszédértés vizsgát), így eggyel kevesebb feladatot kell megoldani a vizsgázóknak, és rövidebb idő alatt teljesíthető a vizsga.

Az alapfokú (B1) és középfokú (B2) Írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészben a vizsgázóknak ezentúl 3 feladatot kell megoldaniuk, melyre 60 perc áll rendelkezésre.

A felsőfokú (C1) Beszédértés vizsgasor is 3 feladatból áll mostantól, amelyre 35-40 perc jut.

További lényeges változás, hogy B2 és C1 Írott szöveg értése és nyelvismeret feladatsorból kikerült a hiányos szöveg kiegészítése 4 válaszlehetőséggel, és így a vizsgasorban mindig hiányos szöveg kiegészítése szókészletből feladattípus szerepel.