Aktuális

Tisztelt Vizsgázóink!

A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre és az ezzel járó rendkívüli intézkedésekre tekintettel a Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont a 2020. áprilisra meghirdetett nyelvvizsgákat – a vizsgaközpontjában és a vizsgahelyein egyaránt – elhalasztja. A nyelvvizsgákat akkor rendezzük meg, amikor a körülmények biztonságosan lehetővé teszik.

A már jelentkezetteknek további teendőjük nincs: az eddig leadott jelentkezések a halasztott időpontra is érvényesek. Erről külön e-mailben is tájékoztatjuk az érintetteket.

Az elhalasztott tavaszi vizsgaidőszakra nyitva hagyjuk a jelentkezés lehetőségét. Kérünk minden érdeklődőt, töltse ki honlapunkon a jelentkezési lapot, hogy amikor véglegesedik az új vizsgaidőpont, tájékoztatni tudjuk a befizetés végső határidejéről.

Tisztában vagyunk vele, hogy különböző határidők miatt sok vizsgázónk számára fontos lett volna az áprilisi vizsgadátum, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy az emberi élet és egészség védelménél semmi sem lehet fontosabb.

A halasztott tavaszi vizsgaidőszakról további információt a veszélyhelyzet feloldása után tudunk majd nyújtani. Addig is, az egyéni felkészülés elősegítése érdekében, figyelmükbe ajánljuk a DExam Vizsgaközpont honlapján (www.dexam.hu) ingyenesen elérhető mintafeladatokat és rendszeresen frissített gyakorló feladatainkat.

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook oldalunkat!

DExam Vizsgaközpont

A DExam Vizsgaközpont Recepcióján a személyes ügyfélszolgálat 2020. március 17. 12.00 órától szünetel

Tisztelt Érdeklődők!

Értesítjük, hogy a kialakult veszélyhelyzet miatt a DExam Vizsgaközpont Recepciója 2020. március 17. 12.00 órától határozatlan időre felfüggeszti a személyes ügyfélfogadást.

Amennyiben Ön a 2020. évi téli vizsgaidőszakban sikeres DExam vizsgát tett, és még nem vette át vizsgabizonyítványát, akkor személyesen azt 2020. március 17. 12.00 óráig teheti meg.

Az át nem vett bizonyítványokat a jelentkezési lapon megadott értesítési címre postázzuk.

A DExam Vizsgaközpont elektronikusan továbbra is elérhető, az ügyintézés folyamatos, minden felmerülő kérdésre készséggel válaszolunk a dexam@unideb.hu címen.

DExam Vizsgaközpont

DExam téli vizsgaidőszak 2020

2020. január 25 - február 23.

Tájékoztatjuk alapfokú (B1) és felsőfokú (C1) vizsgázóinkat, hogy a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények 2020. február 28-tól lekérdezhetők honlapunkon.

Tájékoztatjuk középfokú (B2) vizsgázóinkat, hogy a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények 2020. február 21-től lekérdezhetők honlapunkon.

Fontos változások a DExam Vizsgaszabályzatban

  • 2019. november 4-től megváltozott az online jelentkezési űrlapunk. Ezzel párhuzamosan megszüntettük a papír alapú jelentkezést. A vizsgahelyekere már eljutatott papír alapú jelentkezési lapokat természetesen feldolgozzuk.
  • A befizetés továbbra is történhet mind átutalással/mind sárga csekkel (ez utóbbit továbbra is be lehet szerezni minden vizsgahely ügyfélszolgálatán), azonban az online jelentkezés során a vizsgázó egyedi befizetési kódot kap, amelyet fel kell tüntetni az átutalás/csekk közlemény rovatában. A korábbi gyakorlattól eltérően a 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve tehát nem kell a vizsgahelynek eljuttatni a befizetési igazolást.
  • További változás, hogy a vizsgaértesítőket mostantól kizárólag e-mailben küldjük ki.
  • A 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve megszüntetjük a bizonyítványok postázását a vizsgázók lakcímére. A bizonyítványok azon a vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással, ahol a vizsgázó vizsgát tett. A vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót arról, hogy a bizonyítvány mikortól vehető át.

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2019 júliusától, amelyekkel a vizsgázók a 2019. évi őszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

Szótárhasználat

Minden szinten használható akár egynyelvű, akár kétnyelvű nyomtatott szótár az Íráskészség vizsgarészen.

A középfokú (B2) és felsőfokú (C1) Beszédkészség vizsgarészen az 1. feladatra való felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A felsőfokú (C1) Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarész

Kikerült a feladatsorból a Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből és a Hibajavítás feladat, így a vizsgán kettővel kevesebb - 6 helyett csak 4 - feladatot kell megoldani. Erre 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésre.

Új kiadványaink

Megjelent a "DExam írásbeli felkészítő könyv Középfok (B2)" c. kiadványunk második, átdolgozott és bővített kiadása.

A DExam írásbeli felkészítő könyvben megtalálható a középfokú (B2) vizsga mindkét részének - Olvasáskészség és nyelvismeret és Íráskészség - minden feladattípusa. A könyv számos korábbi vizsgázói teljesítmény elemzésével és értékelésével, kiegészítő és vizsgafeladatokkal, mintamegoldások és megoldókulcsok közreadásával segíti a vizsgára készülőket.

A könyv első kiadása 2015-ben jelent meg. A második kiadás tükrözi az Olvasásértés és nyelvismeret vizsgasor felépítésében azóta bekövetkezett változásokat, továbbá a vizsgarészek bemutatása kiegészült új, próbavizsgasorokba rendezett feladatokkal is

A DExam írásbeli felkészítő könyv Középfok (B2) megvásárolható a DExam Vizsgaközpont Recepcióján, illetve utánvétellel megrendelhető postai úton történő kiszállításra.

Ára: 3900 Ft

"DExam mintafeladatok Alapfok (B1)"

A DExam mintafeladatok Alapfok (B1) c. elektronikus formában elérhető kiadványunk tartalmazza két szóbeli és két írásbeli DExam vizsga teljes feladatsorát megoldókulccsal és mintamegoldásokkal. A vizsgára készülők megoldhatják a feladatokat egyrészt interaktív internetes felületünkön, másrészt letölthetik azt .pdf formátumban.

A kiadvány e-mailben megrendelhető a DExam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán a dexam@unideb.hu címen.

Ára: 1500 Ft

B1

Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéről

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A támogatás igénybevételéhez a kérelem benyújtása mellett a vizsgadíj befizetését is igazolni kell vagy a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával vagy nyelvvizsgaközpont által kiállított, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással.

Befizetési igazolás

Tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy a DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére minden vizsgaidőszak végén e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

Áfá-s számla

Kérjük, ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben jelezzék.