DExam téli vizsgaidőszak 2021

2021. január 22 - február 20.

Jelentkezési határidő: 2020. december 17.

2020. december 18. és 2021. január 7. között díjmentesen lehet pótjelentkezést benyújtani!

Fontos változások a DExam Vizsgaszabályzatban

  • 2019. november 4-től megváltozott az online jelentkezési űrlapunk. Ezzel párhuzamosan megszüntettük a papír alapú jelentkezést. A vizsgahelyekere már eljutatott papír alapú jelentkezési lapokat természetesen feldolgozzuk.
  • A befizetés továbbra is történhet mind átutalással/mind sárga csekkel (ez utóbbit továbbra is be lehet szerezni minden vizsgahely ügyfélszolgálatán), azonban az online jelentkezés során a vizsgázó egyedi befizetési kódot kap, amelyet fel kell tüntetni az átutalás/csekk közlemény rovatában. A korábbi gyakorlattól eltérően a 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve tehát nem kell a vizsgahelynek eljuttatni a befizetési igazolást.
  • További változás, hogy a vizsgaértesítőket mostantól kizárólag e-mailben küldjük ki.
  • A 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve megszüntetjük a bizonyítványok postázását a vizsgázók lakcímére. A bizonyítványok azon a vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással, ahol a vizsgázó vizsgát tett. A vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót arról, hogy a bizonyítvány mikortól vehető át.

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2019 júliusától, amelyekkel a vizsgázók a 2019. évi őszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

Szótárhasználat

Minden szinten használható akár egynyelvű, akár kétnyelvű nyomtatott szótár az Íráskészség vizsgarészen.

A középfokú (B2) és felsőfokú (C1) Beszédkészség vizsgarészen az 1. feladatra való felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A felsőfokú (C1) Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarész

Kikerült a feladatsorból a Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből és a Hibajavítás feladat, így a vizsgán kettővel kevesebb - 6 helyett csak 4 - feladatot kell megoldani. Erre 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésre.

Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéről

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A támogatás igénybevételéhez a kérelem benyújtása mellett a vizsgadíj befizetését is igazolni kell vagy a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával vagy nyelvvizsgaközpont által kiállított, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással.

Befizetési igazolás

Tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy a DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére minden vizsgaidőszak végén e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

Áfá-s számla

Kérjük, ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben jelezzék.