Elindult a DExam Bookshop

2022. november 15-től új webáruházunkban, a DExam Bookshop oldalon vásárolhatja meg kiadványainkat.

UniPass kártya tulajdonosoknak 10% kedvezményt biztosítunk valamennyi kiadványunk árából!

DExam őszi vizsgaidőszak 2022

2022. október 21. - november 20.

Tájékoztatjuk vizsgázóinkat, hogy a DExam őszi vizsgaidőszak alapfokú (B1) és felsőfokú (C1) vizsgaeredményei 2022. november 25-től lekérdezhetők honlapunkról.

Tájékoztatjuk vizsgázóinkat, hogy a DExam őszi vizsgaidőszak középfokú (B2) vizsgaeredményei 2022. november 16-tól lekérdezhetők honlapunkról.

1. Vizsgadolgozat megtekintése

A vizsgadolgozat megtekintése iránti kérelmet online, honlapunk Kérelmek menüpontjában vagy a "Kérelem vizsgadolgozat megtekintéséhez" c. nyomtatványon lehet a Vizsgaközpontba benyújtani a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül, azaz középfokon 2022. december 1-ig, alap- és felsőfokon pedig 2022. december 10-ig.

A dolgozatok megtekintése a Vizsgaközpont épületében (Debrecen, Komlóssy út 56.) történik.

A dolgozatok megtekintésére a Vizsgaközpont az alábbi időpontokat biztosítja:

Szint Dátum Időpont
B2 2022.11.23. 13.00-16.00
2022.11.29.
B1 és C1 2022.12.05. 14.00-16.00

A Vizsgaközpont a kérvények beérkezése után a jelentkezések sorrendjében osztja be a vizsgázókat, melyről e-mailben értesítést küld.

2. Felülvizsgálati kérelmek

A felülvizsgálat iránti kérelmet online, honlapunk Kérelmek menüpontjában vagy a "Felülvizsgálati kérelem" c. nyomtatványon lehet a Vizsgaközpontba benyújtani a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül, azaz középfokon 2022. december 1-ig, alap- és felsőfokon pedig 2022. december 10-ig.

A felülvizsgálati kérelmek elbírálása a kérelem beérkezését követő naptól számított 15 napon belül történik, melynek eredményéről e-mailben és postai úton is értesítjük a kérelmezőket.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

 • Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
 • A vizsgázó kérheti vizsgateljesítményének 3. vizsgáztató által történő újraértékelését, ami díjköteles.
 • A díjtételek részletezése megtalálható a DExam Vizsgaszabályzat 12. pontjában és a Vizsgainformációk / Eljárási díjak menüpontban.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felülvizsgálati eljárás a díjbefizetés igazolásának Vizsgaközpontunkba való beérkezése után kezdődik. A felülvizsgálati eljárást meggyorsítja, ha a díjfizetés igazolására a Kérelmek benyújtása / Díjbefizetés igazolásának feltöltése menüpontot használják.

Fontos változások a középfokú B2 Íráskészség vizsgasorban

A 2022. évi tavaszi vizsgaidőszaktól változik a középfokú (B2) Íráskészség vizsgasor felépítése, továbbá - minimális mértékben - az elvárt terjedelem .

 • A vizsgasor egyik feladata humán/reál témájú lesz
 • A középfokú (B2) Íráskészség vizsgasor korábban két általános témájú feladatból állt. A 2022. évi tavaszi vizsgaidőszaktól - az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ előírásainak megfelelően - az egyik általános témájú feladat helyére egy humán/reál témájú feladat kerül. Humán/reál témájú lehet például az 1. feladat, a levél, ebben az esetben a fogalmazás általános témájú lesz, vagy fordítva.

  A változás a műfajokat nem érinti, ugyanazok a hivatalos levél és fogalmazás típusok szerepelnek továbbra is a vizsgasorban. A humán/reál témájú feladatok - ahogyan a többi készség esetében - nem igényelnek speciális ismereteket vagy szaktudást, csupán a B2 szinten elvárható humán/reál szókincs alkalmazását kívánják meg.

 • Az elvárt terjedelem minimum 130 szó és a javasolt maximum terjedelem 180 szó

  Változik az elvárt terjedelem is. A szószám-emelés minimális mértékű, az alsó szószám-határ mindössze 10 szóval, a javasolt szószám pedig 20 szóval több, mint korábban, azaz a minimum szószám 130 szó, a javasolt maximum szószám 180 (amelynek a túllépéséért továbbra sem jár pontlevonás). Ez a módosítás inkább jelzésértékű, arra hívja fel a figyelmet, hogy kb. 180 szóban lehet úgy megírni a feladatokat, hogy az maximálisan megfeleljen a feladatteljesítéssel és a nyelvi eszközök változatosságával kapcsolatos elvárásoknak.

A humán/reál íráskészség feladatokra a DExam honlap a Mintafeladatok menüpontjában a pályázati levélnél és a leíró fogalmazásnál található egy-egy példa.

Új DExam kiadvány

Megjelent a DExam angol vizsgakönyv B2

A könyv a középfokú (B2) angol komplex DExam nyelvvizsgát mutatja be, egy-egy fejezetet szentel a középfokú komplex nyelvvizsga mind a négy részének.

Az egyes fejezetek részletesen bemutatják a DExam vizsgasorokban előforduló feladattípusokat, sok-sok gyakorlati tanáccsal és három-három középfokú (B2) humán, illetve reál vizsgasorral segítik a vizsgára készülőket. Az Íráskészség fejezet bemutatja a vizsgasorban 2022 tavaszától érvénybe lépő változásokat.

A kötet különlegessége a '+ online training', a DE Idegennyelvi Központ e-learning felületén elérhető online feladatgyűjtemény, amely változatos gyakorló feladatokat, videóleckéket és további vizsgafeladatokat tartalmaz.

Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéről

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A támogatás igénybevételéhez a kérelem benyújtása mellett a vizsgadíj befizetését is igazolni kell vagy a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával vagy nyelvvizsgaközpont által kiállított, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással.

Befizetési igazolás

Tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy a DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére minden vizsgaidőszak végén e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

Áfá-s számla

Kérjük, ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben jelezzék.