Eljárási díjak

1. Kérelmekhez kötött eljárási díjak

A vizsgázóknak az alábbi kérelmek benyújtására van lehetőségük:

 • Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül)
 • Felülvizsgálat újraértékeléssel
 • Igazoláskérés vizsgaeredményről
 • Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából
 • Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából
 • Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül)
 • Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval
 • Vizsgahalasztás
 • Vizsgalemondás

A kérelmek - jellegüktől függően - vagy a Vizsgaközpontba, vagy a jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyre nyújthatók be.

Felülvizsgálati kérelem esetén a vizsgázók kérelmüket leadhatják személyesen a DExam Vizsgaközpont Recepcióján. Akik nem kívánják / tudják ezt megtenni, kérelmüket egyidejűleg kétféle formában kell hogy eljuttassák a Vizsgaközponthoz: az elektronikusan beküldött kérelmet - változatlan szövegezéssel - postai úton is be kell küldeni a Vizsgaközpontba.

 • A DExam Vizsgaközpontba kell eljuttatni az alábbi kérelmeket
  • Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül)
  • Felülvizsgálat újraértékeléssel
  • Igazoláskérés vizsgaeredményről
  • Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából
  • Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából
  • Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül)
  • Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval
 • A jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyre kell eljuttatni az alábbi kérelmeket
  • Vizsgahalasztás
  • Vizsgalemondás.

Kérelemhez szükséges űrlap

A vizsgázók az alábbi módon érhetik el a kérelemhez szükséges űrlapokat:

 • kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján
 • nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról
 • beszerezhető személyesen a vizsgahelyek ügyfélszolgálatán.

A nyomtatott kérelmet a vizsgahelyek ügyfélszolgálatára személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni. Csak hiánytalanul és olvashatóan kitöltött kérelmeket fogadunk el.

Különeljárási díjak

A vizsgázó a különeljárási díjat banki átutalással fizetheti be:

A Debreceni Egyetem számlaszáma: 11738008-21489815

Kérjük, hogy átutaláskor a vizsgázó a közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel nevét és a befizetés célját: "DExam különeljárási díj"

A befizetés igazolásaként a banki átutalás igazolását kérjük benyújtani. A díjbefizetés igazolásának továbbítására elektronikusan is lehetőség van a www.dexam.hu honlap Kérelmek benyújtása / Díjbefizetés igazolásának feltöltése menüpontban. A díjbefizetés igazolását a Vizsgaszabályzatban meghatározott időpontig kell csatolni a kérelemhez.

A kérelmek különeljárási díját az alábbi táblázat foglalja össze.

Kérelem típusa Különeljárási díj
Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül) 0 Ft
Felülvizsgálat újraértékeléssel*
Igazoláskérés vizsgaeredményről 3000 Ft
Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából 0 Ft
Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából 3000 Ft
Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül) 0 Ft
Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval 7000 Ft
Vizsgahalasztás 3000 Ft
Vizsgalemondás 0 Ft

* A Felülvizsgálat újraértékeléssel típusú kérelem díjai a mindenkori szóbeli és írásbeli vizsgadíjak 25%-kában kerülnek meghatározásra.

A 2023. június 1-től érvényes felülvizsgálati díjak a következők:

Szóbeli vizsga újraértékelésének díja Írásbeli vizsga újraértékelésének díja
Alapfok (B1) 5000 Ft 5000 Ft
Középfok (B2) 6000 Ft 6000 Ft
Felsőfok (C1) 6500 Ft 6500 Ft

2. Kérelemhez nem kötött eljárási díjak

A Vizsgaközpont a jelentkezési határidő lejárta után elfogad pótjelentkezést. A pótjelentkezéshez külön kérelmet nem szükséges benyújtani.

A pótjelentkezés különeljárási díja 5000 Ft.