Témakörök

A DExam vizsgarendszer általános tematikáját a szintek ciklikusan egymásra épülő témakörei alkotják úgy, hogy egy adott szint témája tartalmazza az alatta lévő szinten szűkebben, vagy konkrétabban meghatározott témát, pl. B1 szinten a vásárlás a "boltok, piac", B2 szinten a "vásárlási szokások", C1 szinten a "vásárlási szokások átalakulása" a vásárlás témakörrel szembeni követelmények minőségi változását jelöli.

B1 B2 C1
Család és rokonság Család (tipikus szerepek, problémák) Család (munkamegosztás és szerepek, gyermeknevelés, generációs problémák)
Barátok, osztálytársak Barátok, osztálytársak, ismerősök (külső, belső jellemzés) A barátság szerepe
Mindennapos tevékenységek, mindennapi élet
Lakóhely (otthon, házimunka) Lakóhely (falun, városban) Lakáshelyzet (támogatások, otthontalanság)
Tanulás (tantárgyak, nyelvtanulás) Iskolarendszer, továbbtanulás Korszerű tudás (a nyelvtudás fontossága)
Foglalkozás (iroda, feladatok) Munkahely (feladatkörök, munkatársak, álláskeresés) Munkavállalás (szellemi és fizikai munka, átképzés, munkanélküliség)
Szabad idő (olvasás, mozi, színház, TV, internet) Szabad idő (hobbik, programok, élmények, veszélyek); nyaralás (készülődés, útközben) Nyaralási szokások; turizmus, utazás
Étkezés (ételek) Étkezés (különféle étrendek) Az étkezés hatása az egészségre
Vásárlás (boltok, piac) Vásárlás (vásárlási szokások) A vásárlási szokások átalakulása
Szolgáltatások igénybevétele (szálloda, étterem, posta) Szolgáltatások igénybevétele (pénzváltás, autószerviz és egyéb javíttatások) Szolgáltatások átalakulása
Közlekedés (tömegközlekedési eszközök, útbaigazítás) Közlekedés (tömegközlekedés) A közlekedés problémái (úthálózat, közlekedési morál)
Sport (kedvelt tevékenységek) Sport (népszerű sportok) Sport (dopping, új sportágak, sportrendezvények)
Egészség (betegségek) Egészséges életmód (betegségek, orvosnál) Egészségügyi ellátás (szociális ellátás, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők)
Környezetünk (Időjárás, évszakok, állat- és növényvilág) Környezetvédelem Környezetszennyezés
Közbiztonság (bűnözés, fegyvertartás), terrorizmus
Magyarország gazdasági, politikai rendszere, kultúrája
A célnyelvi országok kultúrája

B2 és C1 szinten az általános témakörök mellett megjelennek a humán- illetve reálérdeklődést kielégítő modulfeladatok. A modulfeladatok tájékozott laikusok számára íródott tudományos témájú szövegeken, hanganyagokon alapulnak, vagy ilyen témájú szövegek létrehozását igénylik a vizsgázótól. A modulfeladatok speciális szakmai ismereteket nem igényelnek, és a vizsga a tárgyi tudást nem méri.

A humánmodul témáit a bölcsészettudományok és a művészetek köréből választja, például irodalom, történelem, pszichológia, zene, stb. A reálmodul témái a természettudományok, agrártudományok és műszaki tudományok körébe tartoznak, például fizika, biológia, környezettudomány, informatika, stb.

A modulfeladatok célja, hogy a kétféle érdeklődésnek megfelelő szövegek és hanganyagok révén a vizsgázó nagyobb kedvvel és önbizalommal készülhessen a nyelvvizsgára és ott jobb eredményt érhessen el.