Felépítés

A DExam vizsgarendszer mindhárom szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő vizsga, mely szóbeli és írásbeli vizsgából áll.

A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri. A mérési egységek önállóak, a készségeket elkülönítve mérjük.

Szóbeli vizsgán mért készségek:

  • a beszédértés
  • a beszédkészség

Írásbeli vizsgán mért készségek:

  • az olvasáskészség
  • az íráskészség.

A nyelvismereti jártasság mérése célzottan az írott szöveg értésével együtt történik.

  Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga
Beszédértés Beszédkészség
Olvasáskészség
Nyelvismeret Íráskészség (szótárral)
B1 Feladatok száma 3 3 2 1 2
Időtartam (perc) 35-40 15-20 60 60
B2 Feladatok száma 3 3 2 1 2
Időtartam (perc) 35-40 18-23
(+10 perc felkészülési idő szótárral)
60 90
C1 Feladatok száma 3 3 3 1 2
Időtartam (perc) 35-40 18-23
(+10 perc felkészülési idő szótárral)
90 100

A DExam vizsgarendszer fontos sajátossága a humán/reál feladatsorok közötti választási lehetőség. A DExam vizsgarendszer szerkezetében a humán/reál témájú feladatok a nyelvtudás szintjétől és a mért készség jellegétől függően épülnek be.

A B1 szintű nyelvhasználótól saját hétköznapjaihoz kapcsolódó, mindennapi témák ismeretét várjuk el, ezért a B1 szintű vizsga nem tartalmazza a reál/humán választási lehetőséget.

B2 és C1 szinten a vizsgázók különböző arányban kapnak általános és humán/reál feladatokat. Az általános témájú feladatok a humán/reál feladatsorok közös részét képezik. A humán/reál feladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek.

A humán/reál feladatok helyét és arányát a különböző szinteken és készségekben az alábbi táblázat mutatja. A humán/reál feladatokat sötétkék szín jelöli.

  B1 B2 C1
Beszédértés
Beszédkészség
Olvasáskészség és nyelvismeret
Íráskészség