Speciális igényű vizsgázók

A DExam Vizsgaközpont egyéni kérelem alapján méltányol különleges eljárásra vonatkozó igényeket olyan vizsgázók esetében, akik időleges vagy tartós egészségkárosodásban szenvednek. A különleges eljárásra vonatkozó igényeket a Jelentkezési lapon kell feltűntetni és a megfelelő igazolásokat a Jelentkezési laphoz kell csatolni.

A DExam Vizsgaközpont a fogyatékkal élők számára is igyekszik biztosítani nyelvtudásuk teljes körű mérését. Olyan kérelmet, amelyben a vizsgázó mentésséget kér valamely vizsgarész teljesítése alól, nem áll módunkban elfogadni. Ugyanakkor a Vizsgaközpont minden rendelkezésére álló módon igyekszik biztosítani az esélyegyelőséget.

 • Mozgáskorlátozottak számára minden DExam vizsgahelyen van olyan helyszín, ahol megoldott az akadálymentes közlekedés.
 • Gyengén látó vizsgázóink kérhetnek
  • megnövelt betűnagyságú feladatlapot
  • 30 perccel meghosszabbított vizsgaidőt az Íráskészség vizsgán
 • Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázóink
  • kérhetnek megnövelt betűnagyságú feladatlapot a Beszédértés és az Írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészeken és felmentést kaphatnak a megoldások válaszlapra történő átmásolása alól
  • használhatnak számítógépes szövegszerkesztőt az Íráskészség vizsgán
  • kérhetnek 30 perccel meghosszabbított vizsgaidőt az Íráskészség vizsgán.
 • Nagyothalló vizsgázóink kérhetik a Beszédértés vizsgán fülhallgató használatát.