Sajátosságok

A DExam vizsga a KER (Közös Európai Referenciakeret) ajánlásait követő egynyelvű angol nyelvvizsga, mely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást alap-, közép- és felsőfokon, a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben méri.

Humán/ Reál feladatsorok

B2 és C1 szinten a DExam vizsga olyan általános nyelvvizsga, amely a diákok, egyetemisták, főiskolások nyelvhasználati igényeit természetes humán, vagy reál érdeklődésének messzemenő figyelembe vételével elégíti ki. A társadalomtudományok és a művészetek iránt érdeklődők nyelvtudásukat általános és humán tematikájú feladatokon mutathatják meg, míg a természettudomány és a technika iránt érdeklődőknek a reál feladatsor választásával lesz nagyobb esélyük angol nyelvi ismereteik bizonyítására a DExam vizsgarendszerben.

A beszédkészség vizsgarész páros vizsga

A vizsgázók már a DExam vizsgára való jelentkezéskor megjelölhetik, kivel szeretnének vizsgázni.