Értékelési rendszer

A szóbeli vizsga összpontszámát a beszédértés és a beszédkészség vizsgarészeken elért pontszámok összege adja. A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető összpontszám minimum 60%-át teljesíti, azaz 30 pontot elér úgy, hogy mind a beszédértés, mind a beszédkészség vizsgarészben 40% vagy azt meghaladó eredményt ért el.

Az írásbeli vizsga összpontszámát az íráskészség és az írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészeken elért pontszámok összege adja. Az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető összpontszám minimum 60 %-át teljesíti, azaz 30 pontot elér úgy, hogy mind az íráskészség, mind az írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészben 40%-os vagy azt meghaladó eredményt ért el.

A következő táblázat összefoglalja a DExam vizsga követelményeinek sikeres teljesítésére vonatkozó számításokat.

  Elérhető pontszám Elérendő minimum pontszám
Beszédértés 25 10 (40%)
Beszédkészség 25 10 (40%)
Szóbeli 50 30 (60%)
Írott szöveg értése és nyelvismeret 25 10 (40%)
Íráskészség 25 10 (40%)
Írásbeli 50 30 (60%)

Fontos változás a komplex vizsga értékelésében!

A komplex vizsga összpontszámát a 4 vizsgarészben elért pontszámok összege adja. A komplex DExam vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül mind a 4 készségben teljesíti az előírt 40%-ot, és a 4 vizsgarészen megszerzi az elérhető összpontszám minimum 60%-át.

A komplex vizsga sikeressége tehát független attól, hogy a szóbeli és /vagy az írásbeli részvizsga eredménye eléri-e a 60%-ot. Ez azt jelenti, hogy például az Írászkészség vizsgarészen elért gyenge teljesítményt akár a Beszédértés, akár a Beszédkészség vizsgarészben elért jó teljesítmény is kompenzálhatja.

Az eredményszámítás ezen módja először a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszakban letett komplex vizsgákra érvényes, visszamenőleg az intézkedés nem hatályos.

Sikertelen komplex vizsga esetén szóbeli vagy írásbeli vizsgabizonyítványt állítunk ki, amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsga követelményeit teljesíti. A bizonyítvány kiállításához kérelem benyújtása nem szükséges.